Hệ thống phần mềm giám sát hành trình hợp chuẩn

Giới thiệu

– Hệ thống Giám sát hành trình IST 2.0 là hệ thống cho phép quản lý và giám sát từ xa các phương tiện vận tải bằng công nghệ GPS, giúp gia tăng hiệu quả trong quản lý và điều hành các hoạt động trong lĩnh vực vận tải

– Hệ thống được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam

– Phù hợp với QCVN31:2014/BGTVT, Giấy chứng nhận số:

38/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp ngày 29/12/2016

Lợi ích mang lại

Quản lý, Giám sát được phương tiện giao thông tại mọi thời điểm, mọi nơi
Xem lại chi tiết lộ trình di chuyển
Hệ thống báo cáo tổng hợp theo ngày/ tuần/ tháng
Quản lý và giám sát chi tiết các điểm dừng đỗ
Tạo vùng và điểm quản lý, các báo cáo chi tiết ra vào vùng/ điểm
Quản lý chi tiết xe qua trạm thu phí
Quản lý nhiên liệu: Thiết lập định mức nhiên liệu và hệ thống biểu đồ, báo cáo theo cảm biến nhiên liệu

Các tính năng của hệ thống giám sát định vị

Các tính năng theo quy chuẩn 31:2014/BGTVT

Giám sát trực tuyến

Xem lại lộ trình

Hệ thống báo cáo theo Quy chuẩn 31:2014/BGTVT

 • Báo cáo tốc độ của xe
 • Báo cáo hành trình xe chạy
 • Quá tốc độ giới hạn
 • Báo cáo thời gian lái xe liên tục
 • Báo cáo dừng đỗ
 • Báo cáo tổng hợp theo xe
 • Báo cáo tổng hợp thời gian lái xe
 • Báo cáo quá tốc độ giới hạn

Các tính năng, báo cáo quản lý doanh nghiệp

Báo cáo tổng hợp tuần

Báo cáo tổng tháng

Báo cáo vào ra vùng/điểm

 • Báo cáo tổng hợp ra vào vùng/điểm
 • Báo cáo chi tiêt ra vào vùng/ điểm

Báo cáo qua trạm thu phí

 • Báo cáo tổng hợp qua trạm thu phí
 • Báo cáo chi tiết qua trạm thu phí

Quản lý nhiên liệu

Biểu đồ tình hình tiêu hao nhiên liệu
Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng nhiên liệu
Báo cáo tổng chi tiết theo ngày hình sử dụng nhiên liệu
Báo cáo Nạp xả nhiên liệu
Biểu đồ chi tiết nạp / xả nhiên liệu
Hotline
0984 558 869
Tư vấn qua facebook