Hoạt động ngày

BISTECH – MỘT NGÀY LÀM VIỆC

BISTECH MỘT NGÀY LÀM VIỆC

Ở BISTECH, chúng tôi tin rằng các hoạt động tập thể là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường sự gắn kết các phòng ban, các cá nhân trong công ty, từ đó thúc đẩy hiệu quả hợp tác nhóm, hợp tác chéo giữa các phòng ban, cũng như mang đến niềm vui và tình cảm gắn bó của nhân viên với công ty.
Cùng xem một ngày hoạt động chúng tôi có gì

Môt số hình ảnh

Trao đổi công việc
Hoạt động làm việc tại công ty
Bistech triển khai dự án

Ảnh: Hoạt động làm việc của chúng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *