Uncategorized

Giải pháp phần mềm My House – Chuyến hợp tác thành công

Vấn đề thị trường

Năm 2018 chúng tôi có chuyến hợp tác để phát triển mảng công nghệ cùng Bistech Việt Nam, hơn 8 tháng trôi qua thành quả chúng tôi được đáp trả bằng một phần mềm quản lý quản trị toàn bộ nhận viên trên nền tảng của My House. Những nỗi đau của chúng tôi bao năm qua đã được chuyên gia hai bên nghiên cứu và phát triển thành công.

Môt số hình ảnh

Nhân viên làm việc tại văn phòng công ty
Bản đồ hiển thị thông tin hoạt động của xe
Đội ngũ nhân viên bistech

Ảnh: Ảnh triển khai công việc