Uncategorized

Ứng dụng giám sát vào hoạt động dạy và học sát hạch lái xe

Câu chuyện của chúng tôi.

Bắt kịp xu thế áp dụng chuyển đổi số và việc vận hành kiểm soát công việc hàng ngày. Năm 2017 chúng tôi có dịp hợp tác cùng với Trường Cao Đẳng Nghề Số 2 – Bộ Quốc Phòng, lần này là một chuyến đi mới mẻ. 
Chúng tôi được phép cung cấp thiết bị giám sát cho hoạt động dạy và đào tạo sát hạch lái xe tại trường. Chúng tôi thành công trọng việc tận dụng công nghệ mang đến một giá trị lâu dài, nâng cao cuộc sống trong xã hội.

Môt số hình ảnh

Xe tập lái
Học sát hạch lái xe
Thi sát hạch lái xe

Ảnh: Ảnh triển khai công việc