Quản lý vận tải

QUẢN LÝ VẬN TẢI

Là giải pháp quản lý, giám sát các phương tiện vận tải (xe tải, xe công-ten-nơ …) trực tuyến thông qua thiết bị hệ thống giám sát việc nâng cao hiệu quả điều hành và sử dụng xe doanh nghiệp: giảm chi phí, thời gian, nhân sự cho các phương tiện quản lý.