Tag: Nhật Bản

Nhật bản chính thức công bố hệ thống định vị QZSS 12/12/2018

00:00 01/01/1970
Hệ thống định vị QZSS sẽ giúp khai thác mới các dịch vụ, mang lại khoảng gần 5 tỷ Yên. Tương đương với 44.4 triệu đô la Mỹ vào năm 2025.
Chi tiết
Tư vấn qua facebook