QUY ĐỊNH LẮP CAMERA HÀNH TRÌNH XE Ô TÔ TỪ 7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Đã đăng Đã đăng trong Uncategorized

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/1/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nội dung: Bắt buộc lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Chi tiết tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP […]

MỘT NGÀY LÀM VIỆC TẠI – BISTECH VIỆT NAM

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Hoạt động ngày

MỘT NGÀY LÀM VIỆC TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG Ở BISTECH VIỆT NAM, chúng tôi tin rằng các hoạt động tập thể là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường sự gắn kết các phòng ban, các cá nhân trong công ty, từ đó thúc đẩy hiệu quả hợp tác nhóm, hợp tác chéo giữa […]