Tuyển dụng

Gửi các ứng viên! Với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu trong ngành, để làm được điều đó BISTECH hiểu được giá trị mà một nhận viên giỏi mang đến, một môi trường để các bạn phát triển hơn nữa những ước mơ hoài bão.

Thứ tựVị trí Số lượngHạn nộp hồ sơChi tiết
1Kế toán trưởng 0130/01/2021Xem chi tiết
2NV. Kỹ thuật lắp đặt 0130/01/2021Xem chi tiết
3NV. Hành chính nhân sự0130/01/2021Xem chi tiết

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tài sản lớn nhất của Bistech là con người, vì vậy Bistech luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Bistech đầu tư đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chính sách đãi ngộ

BISTECH rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên.
Chúng tôi luôn dựa theo những tiêu chí:
1. Năng lực làm việc đi đôi với hiệu quả phòng ban
2. Mức độ kết nối với đồng nghiệp xung quanh
3. Tính công bằng trong làm việc
Không chỉ là một công ty Bistech muốn tạo một môi trường mà ở đó nhân viên là người bạn, người thân của lãnh đạo cũng như khách hàng.
Hệ thống đãi ngộ được phân thành các cấp rõ rệt