1
USERS
1
USERS
1
USERS
1
USERS

Mở đường cho kỷ nguyên mới, mang sản phẩm định vị trở nên gần gũi hơn với mọi người dân trên dải đất hình chữ S.

CÔNG NGHỆ BIG DATA

Bằng hệ thống hiện đại phần mềm giải quyết được sự ổn định và tốc độ truy cập của toàn hệ thống cho phép tự động nhân bản dữ liệu, nên dù có hỏng hay sự cố đột xuất với kho máy chủ, thì dữ liệu của khách hàng cũng hoàn toàn được bảo vệ tự động 100% an toàn. Bằng cách đó chúng tôi tự tin về mức độ an toàn và khối lượng dữ liệu của đối tác và khách hàng.

BISTECH VIỆT NAM THÔNG BÁO

Trang web phần mềm [quanlyphuongtien.vn] và [quanlyphuongtien.com.vn] 

BISTECH VIỆT NAM THÔNG BÁO

Trang web phần mềm [quanlyphuongtien.vn] và [quanlyphuongtien.com.vn] 

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Cải thiện thời gian giám sát theo dõi hoạt động của hệ thống xe bằng phương pháp phân quyền quản lý tới từng cá nhân, chủ xe. Với giao diện trực quan chúng ta dễ dàng thao tác và đặt lệnh tới từng cá nhân được phân quyền trên hệ thống.

NHÂN SỰ

Tại công ty Bistech Việt Nam có thể bởi mọi vị trí sẽ có một mô hình hóa có thể điểu chỉnh được, bài hát của tất cả các thành viên đều phát huy đầy đủ các cốt lõi của Bistech Việt Nam: Sáng tạo- Tốc độ -Tin cậy – Nhân văn, thể hiện tâm huyết, bản lĩnh vững vàng, chịu trách nhiệm, có chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao.

Dưới định hướng chung của công ty, con người Bistech Việt Nam luôn mang trong mình một nét riêng biệt, dặc biết là tính nhân văn, tinh thần nhân ái, hòa đồng và có trách nhiệm với công việc, sứ mệnh chung của công ty.

hoạt động làm việc nhóm